top of page

Trets Característics

Cooperació

Flexibilitat

Harmonia

L'aprenentatge a Cap i Cua no és competitiu, sinó col·laboratiu. Els grups estan dissenyats perquè els nens ajudin a altres nens amb les seves fortaleses, en una dinàmica en la qual el nen porta sempre la iniciativa.

L'Escola bressol és un suport per a les ànsies naturals de saber amb els quals neix qualsevol nen.

L'Escola bressol Cap i Cua ensenya a aprendre, a investigar i descobrir. Els nens adquireixen coneixements desenvolupant capacitat d'adaptació per enfrontar qualsevol repte futur amb confiança, creativitat i treball en equip.

A Cap i Cua considerem que el desenvolupament ha de ser harmònic. Comptem amb un equip motivat i compromès pel qual el seu treball és la seva passió i un descobriment diari.

L'alumne creix gaudint del plaure d'aprendre en col·laboració amb els seus companys.

bottom of page