top of page

Protocol intern de COVID-19

 • Entrades i sortides esglaonades

 

Per tal de garantir el distanciament social per les entrades i sortides a l’escola, hem senyalitzat el terra a més de 2 metres de distancia amb una franja groga on especifica el torn d’espera. També tenim un cartell a la porta d’entrada on especifica que és obligatori l’ús de mascaretes per adults. A més a l’entrada de dalt hi ha un cartell on especifica que estan prohibides les sabates en tota l’àrea.

 

La porta principal romandrà tancada tot el dia, haureu de trucar al timbre de la classe corresponent. Un cop oberta la porta de la entrada es podran deixar els cotxets PLEGATS al vestíbul. Al pujar les escales assegurar-se que no hi ha ningú esperant i passar fins el tram on escaigui.

Procurarem realitzar una entrada esglaonada sobretot en els horaris de les 9 hores del matí, les 15 hores del migdia i les 17 hores de la tarda.

 

Pel ve comú no permetrem l’entrada a cap infant que presenti: febre, tos persistent, diarrees o vòmits. En cas de presentar alguns d’aquests símptomes, haurà d’anar al metge i sol·licitar un justificant.

Per norma general els adults no podran entrar a l’escola, però si fos necessari, ho hauríeu de fer sense sabates i sempre amb la mascareta posada i el més ràpidament possible per tal de no fer embussos.

 • Detecció de símptomes

 

Si durant l’estada a l’escola algun infant comença a tenir símptomes procedirem a informar a les famílies per a què puguin venir a recollir-lo el més aviat possible i assistir al seu pediatre.

Durant l’estona que l’infant presenti símptomes i la família el vingui a buscar hi haurà un aula habilitada només per a ell/a i una educadora que en tot moment durà posada la mascareta.

 • Gel hidroalcohòlic

 

L’escola disposa de dos pots de gel hidroalcohòlic d’ús comú per a pares, mares i visites. Un a la porta d’accés al recinte i un altre a la porta d’accés a l’escola.

A més cada aula disposa del seu propi gel hidroalcohòlic i cada lavabo de sabó i paper per eixugar-se les mans.

 • Control de temperatura

 

Abans d’entrar a l’aula comprovarem la temperatura amb un termòmetre digital (sense contacte físic). Si el nen/a te menys de 38º es considerarà afebril i podrà assistir a l’escola.

 • Desinfecció diària i setmanal

 

Tres cops al dia es desinfectaran les superfícies de les aules. Un cop a primera hora del matí, a mig dia i a la tarda. A més es desinfectaran els terres dels espais comuns dos cops al dia.

Les joguines que fem servir es rentaran diàriament manualment i si tenen teixit es posaran a la rentadora.

Els estris de cuina es netejaran desprès de cada àpat al rentavaixelles industrial del que disposem a més de netejar, desinfecta.

L’escola disposa de màquina d’ozó i cada divendres es desinfecten les nostres estances.

 • Inodors

 

Es desinfectaran cada vegada que els facin servir. A més el lavabo de les mestres queda temporalment tancat per a qualsevol persona externa que hi vulgui accedir.

 • Rentat de mans

 

Només arribar a l’escola ens rentarem les mans amb aigua i sabó, abans de cada àpat, després de cada àpat, després del pati i abans de marxar cap a casa també ho farem. Per eixugar-nos les mans farem servir paper d’un sol ús.

 • Calçat exclusiu per l’escola

 

A l’entrada de cada aula hi ha un sabater amb un espai per a cada nen/a on posa el seu nom. Dipositareu les sabates de carrer en el prestatge i es posaran les de l’escola.

 • Hora d’esbarjo i ventilació

 

El temps de pati es gaudirà de manera esglaonada per grups establerts (grups classe), en cap moment coincidiran amb altres grups. Un cop acabat el temps de pati es procedirà a netejar el material utilitzat, per a què el grup següent pugui gaudir.

Durant tot el dia ventilarem les aules, sempre deixant oberts finestres i balcó abans i desprès de l’entrada a l’escola. A l’hora del pati deixarem la finestra i balcó oberts per a facilitar la ventilació i sempre tancant la porta i apagant llums i aires.  

 • Migdiada

 

Durant l’hora de descans cada infant dormirà en el seu matalàs i en el seu llençol, en el cas de nadons dormiran al bressol estipulat, a més mantindrem la distancia entre matalassos.

A l’hora de guardar els matalassos procurarem separar-los amb unes fulloles per a que no es toquin entre ells.

 • Dinar i berenar

Seguirem dinant i berenant a les aules, però amb una distancia física de seguretat entre infants, procurant en tot moment que els infants no manipulin els aliments dels companys/es.

 • Educadores

 

També prendrem les temperatures de les mestres a l’entrada de l’escola. A més seguirem portant roba i calçat d’ús exclusiu per l’escola, l’uniforme serà d’un sol us diari. Tant a les entrades i a les sortides dels infants les mestres duran posades les mascaretes i mantindrem la distancia de seguretat amb les famílies. A més serem el més breu possible en quan al feedback diari per tal de no crear embussos i no exposar-nos a contagis. Prendrà més importància que mai la agenda digital per tenir contacte amb les famílies.

 

AQUESTES SON LES MIDES DE SEGURETAT QUE DUREM A TERME A L’ESCOLA. PREGUEM A TOTES LES FAMILIES QUE SIGUIN RESPONSABLES EN TOT MOMENT DINTRE I FORA DE L’ESCOLA!

bottom of page